شرکت ILOX  در زمینه تولید تجهیزات روشنایی با قابلیت تنظیم نوردهی فعالیت دارد و شرکت السا سپهر بنیان آماده اجرای تمامی پروژه های وشنایی محوطه ای و سالنی با قابلیت تنظیم نور را به همراه و با مشارکت شرکت  ILOPX دارد.

شرکت LOVATO شرکتی ایتالیایی با 90 سال سابقه تولید تجهیزات برقی و ابزار دقیقی می باشد. شرکت السا سپهر بنیان با توجه به همکاری های متقابل فی ما بین دو شرکت امکان تامین تمامی تجهیزات تولیدی توسط شرکت LOVATO را در کمترین زمان ممکن را دارد.


محصولات مرتبط